KAKO DOĊI DO NAS

  • Nakon prelaska mosta za otok Krk nastavite voziti otočkom magistralom jos 20-ak kilometara do grada Krka.
  • Vozite ravno sve dok ne uđete u raskršċe s lijevim skretanjem (cesta ide ulijevo i nizbrdo).
  • Skrenite lijevo i nakon svega 100 - 150 metara ponovo skrenite lijevo (ta cesta vodi prilično strmo uzbrdo). Samo slijedite cestu sve dok ne dođete do broj 36, gdje se možete parkirati.
  • Kuċa je s desne strane i jedina je sa sivom fasadom. Sa ceste vode stepenice koje se spuštaju dolje prema kuċi.

View Larger Map
Adresa: Mate Balote 36,
51500 Krk 

Telefon:+385 (0)98 180 3697
+385 (0)91 783 8913